HACCP

Betekenis HACCP

HACCP staat voor Hazard Analysis and Critical Control Points. Het is een systeem dat vertaald: ‘gevarenanalyse en kritische controlepunten’ betekent.

HACCP regels

De HACCP regels gelden voor bedrijven die zich bezighouden met de bereiding, verwerking, behandeling, verpakking, vervoer en distributie van levensmiddelen. Deze bedrijven dienen alle aspecten van het voortbrengingsproces te identificeren en op gevaren te analyseren. Dit beheersproces, uitgaande van de Europese Unie, moet ervoor zorgen dat het productieproces van alle voedingsmiddelen gepaard gaat met zo weinig mogelijk risico op besmetting. Hieruit voortvloeiend is bijvoorbeeld het voortdurend bewaken en registreren van koel- en vriescellen een verplichting geworden.

 

HACCP richtlijnen

De HACCP richtlijnen zijn bedoeld om drie soorten gevaar uit te sluiten:

  1. Chemische gevaren; alle stoffen die giftig zijn zoals gifstoffen van bestrijdingsmiddelen en schimmels.
  2. Fysische gevaren: alle gevaren die voortkomen uit breuk van glas, houtdelen of andere scherpe delen.
  3. Microbiologische gevaren: alle gevaren die voortkomen uit bacteriën, schimmels en virussen.

 

HACCP verlichting

HACCP verlichting is belangrijk binnen de HACCP normen. De verlichting dient stootvast, splintervrij en eenvoudig te reinigen te zijn. De HACCP Safety Tubes voldoen aan deze drie normen. Goedgekeurde HACCP verlichting bevat geen glas, voldoet aan de juiste afsluiting (IP-norm) en moet het bestand zijn tegen trillingen, koude temperaturen en vocht.

 

HACCP TL Safety Tubes zorgen ervoor dat uw TL buis direct aan de HACCP regels voldoet. Voor HACCP verlichting is het belangrijk dat er geen scherven (glas of plastic) in het proces kunnen komen. De HACCP Safety Tubes van Run Plastics voorkomen dit.

HACCP TL Safety Tubes zorgen ervoor dat uw TL buis direct aan de HACCP regels voldoet. Voor HACCP verlichting is het belangrijk dat er geen scherven (glas of plastic) in het proces kunnen komen. De HACCP Safety Tubes van Run Plastics voorkomen dit.

Het HACCP-systeem – 7 kernpunten:

  1. Inventariseer alle potentiële gevaren.
  2. Stel de kritische beheerspunten (CCP’s) vast, de punten in het proces waar het risico kan worden voorkomen of beperkt
  3. Geef per CCP de kritieke grenzen aan.
  4. Stel vast hoe de CCP’s bewaakt ofwel “gemonitord” worden.
  5. Leg per CCP de correctieve acties vast die moeten leiden tot herstel van de veiligheid
  6. Pas verificatie toe — een periodieke check om na te gaan of de HACCP aanpak goed werkt.
  7. Houd documentatie en registraties bij — vastleggen wat je hebt aangepast en hoe.

 

preloader